Vuosaaren voimalaitokset

Vuosaaren kombivoimalaitoksissa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä maakaasusta. Rakennamme Vuosaaren voimalaitosalueelle uutta biolämpölaitosta, joka otetaan käyttöön lämmityskaudella 2022–2023. Biolämpölaitos tuottaa lämpöä noin 260 MW, ja sen pääpolttoaine on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake. Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee vuonna 2022 käyttöön otettu lämpöpumppu, joka hyödyntää lämmönlähteinä merivettä ja voimalaitosten hukkalämpöä. Lämpöpumpun lämpöteho on 12 MW.

Voimalaitosten tiedot

Kombitekniikan ansiosta voimalaitosten hyötysuhde on parhaimmillaan 93 prosenttia.

  • Mitä: lämpöä ja sähköä
  • Mistä: maakaasusta
  • Missä: Käärmeniementie 6–8
  • Milloin: A 1991, B 1998
  • Kuinka paljon: sähköä 665 MW, lämpöä 582 MW
  • Kuka: tuotannonhallintapäällikkö Jarmo Hagström, jarmo.hagstrom@helen.fi, 09 6171 (vaihde)
  • Vuosaaren turvallisuustiedote (pdf)

Voimalaitosalueella on lisäksi vuonna 1998 valmistunut 25 000 m³:n lämpövarasto, jonka varastointikapasiteetti on noin 1 250 MWh.

 Vuosaaren voimalaitos

Katso myös


Voimalaitokset

Voimalaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin!


Hanasaaren voimalaitos

Valmistaudumme sulkemaan Hanasaaren voimalaitoksen vuoden 2024 loppuun mennessä.


Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren yhteistuotantovoimalaitoksessa lisätään uusiutuvaa energiaa polttamalla puupellettejä kivihiilen joukossa. 


Lämpökeskukset

Eri puolilla Helsinkiä sijaitsevilla lämpökeskuksilla taataan lämmön riittävyys.


Katri Valan lämpöpumppulaitos

Katri Valan lämpöpumppulaitos on maailman suurin lämpöä ja jäähdytystä tuottava lämpöpumppulaitos.


Esplanadin lämpöpumppulaitos

Vuonna 2018 käyttöön vihitty lämpöpumppulaitos vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä noin 20 000 tonnia vuodessa.


Kymijoen vesivoimalaitokset


Kellosaaren varavoimalaitos

Kellosaaren varavoimalaitos toimii valtakunnallisena häiriöreservinä.