Jäähdytys

Jäähdytyspalveluiden kysyntä on kasvussa – hyviä sisäolosuhteita arvostetaan

  • Teksti: Kuusisto Heli
  • Kuvat:
  • 17.09.2018

Asiakkaat arvostavat yhä enemmän hyviä olosuhteita sisätiloissa – ulkolämpötilasta riippumatta. Helen vastaa jäähdytyksen kysynnän kasvuun uusilla investoinneilla ja tarjoaa asiakkailleen kestävästi tuotettua jäähdytystä kaikkialle Helsinkiin.

Kaukojäähdytys on ympäristön kannalta paras tapa viilentää. Kaukojäähdytyksessä lämpöpumput tuottavat viileää ilmaa helteillä ja kierrättävät samalla kiinteistöissä syntyvää lämpöä kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumpuilla kerätyillä hukkalämmöillä tuotetaan kesäaikaan merkittävä osa Helsingissä tarvittavasta kaukolämmöstä. Kaukojäähdytystä on saatavilla kaikkialle Helsinkiin. Sinne minne Helenin kaukojäähdytysverkko ei vielä ulotu, tarjolla on kiinteistökohtainen jäähdytysratkaisu.

Kuluttajat ovat tarkempia valinnoistaan ja tietoisempia ympäristövaikutuksista

Helen teetti vuonna 2016 tutkimuksen rakennusalan ammattilaisten keskuudessa, jossa selvitettiin vastuullisen rakentamisen ominaisuuksia sekä energiatehokkuuden ja kaukojäähdytyksen merkitystä rakentamisessa. Vastuullisen rakentamisen tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja turvallisia koteja. Tämä näkyy esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnassa, rakennusten hiilijalanjäljessä sekä rakentamisen energiatehokkuudessa.

Vastuullisessa rakentamisessa asuntojen viilennys on noussut keskeiseksi, johtuen kesien lämpenemisestä ja ilmaston ääri-ilmiöistä, jotka ovat nostaneet asuntojen lämpötiloja. Viilennys vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä parantaa asumismukavuutta, sillä sen avulla sisälämpötila pysyy kohtuullisena myös helteillä. Viilennysmahdollisuus on myös selkeä myyntivaltti ja sen rooli tulee korostumaan ostopäätöksissä. Viilennys myös nostaa asunnon arvoa.

Kaukojäähdytyksestä ensisijainen viilennysratkaisu

Rakennusalan ammattilaiset näkevät kaukojäähdytyksen ensisijaisena viilennysratkaisuna. Kaukojäähdytyksen hyviä puolia ovat toimintavarmuus, helppous ja huolettomuus, kaupunkikuvalliset asiat sekä ekologisuus. Huonoina puolina nähdään muita ratkaisuja merkittävämmät alkuinvestoinnit. Taloyhtiöiden kannattaakin ehdottomasti harkita kaukojäähdytystä linjasaneerauksen yhteydessä, koska sen yhteydessä jäähdytysinvestointi on verraten kätevä ja edullinen.

Helteillä jäähdytystarve ja –tuotanto railakkaasti ennätyslukemille

Heinäkuun hellepäivinä jäähdytystarve ja Helenin tuotanto nousivat ennätyksellisen korkealle, jopa kolminkertaiseksi normaaliin verrattuna. Ero on huomattava viime vuosien kesiin. Esimerkiksi vuoden 2017 heinäkuuhun verrattuna jäähdytyksen tarve on tuplaantunut.

Lämpöpumppu Espam jäähdytyskeskuksessa

Uusi maanalainen lämpöpumppulaitos Esplanadin alla.

Jäähdytystä tuotettiin Helsingissä täydellä teholla Katri Valan ja Esplanadin maanalaisissa lämpöpumppulaitoksissa sekä Salmisaaren voimalaitoksen jäähdytyslaitoksella. Riittävän jäähdytystehon asiakkaille turvaavat valtavat maanalaiset tekojärvet Esplanadin alla ja Pasilassa.

Jäähdytystarve vaihtelee merkittävästi sekä vuorokaudenajan että lämpötilan mukaan ja jäähdytyksen tuotantoa säädetään sen mukaan. Yön tuntien alhaisempi jäähdytystarve mahdollistaa jäähdytysvarastojen hyödyntämisen. Yöllä jäähdytysvarastoja ladataan, jotta jäähdytystä riittää kaikille, kun jäähdytystarve päivän mittaan kasvaa.

- Hellejaksolla tuotimme yöaikaan jäähdytystä noin 40 megawatin teholla. Jäähdytystarve nousi jo aikaisesta aamusta lähtien ja aamuseitsemältä se oli jo noin 70 megawattia, aamukymmeneltä yli 100 megawattia. Korkeimmillaan jäähdytystarve on iltapäivän tunteina, jolloin se nousi yli ennätyksellisen 114 megawatin, kertoo energiajärjestelmän kehityksestä vastaava ryhmäpäällikkö Mirka Mäkelä Helenistä.

Uusilla investoinneilla lisää jäähdytystehoa ja uusiutuvaa kaukolämpöä

Hiljan käyttöön otettu Esplanadin lämpöpumppulaitos tuo lisää tehoa jäähdytyksen ja uusiutuvan kaukolämmön tuotantoon ja tehostaa maanalaisen jäähdytysvaraston käyttöä. Lämpöpumput korvaavat fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnia vuodessa. Tämän lisäksi Helen toteuttaa uuden lämpöpumpun Katri Valan lämpöpumppulaitokseen, mikä kasvattaa laitoksen tuotantomäärää jopa 30 %. Itämeren lämpökuormitus pienenee merkittävästi, kun puhdistetun jäteveden lämpö saadaan entistä tehokkaammin talteen.

Tilaa tutkimustulokset!

Helenin kaukojäähdytysjärjestelmä

  • Helsingissä on Euroopan kolmanneksi suurin ja nopeimmin kasvava kaukojäähdytysjärjestelmä.

  • Kaukojäähdytyksen piirissä on liikekiinteistöjä, konesaleja ja kauppoja, sekä tuhansia asuinhuoneistoja.

  • Helen tuottaa kaukojäähdytystä Katri Valan ja Esplanadin maanalaisilla lämpöpumppulaitoksilla sekä Salmisaaren jäähdytyskeskuksessa.

  • Jäähdytyksen apuna toimivat Esplanadin ja Pasilan valtavat maanalaiset jäähdytysvesivarastot. Esplanadin jäähdytysvarasto on vesimäärältään noin 25 miljoonaa litraa ja Pasilan varasto noin 11 miljoonaa litraa.

  • Helenin kaukojäähdytysjärjestelmä on kansainvälisesti palkittu (mm. Global District Energy Climate Awards).

Asiantuntijamme ovat palveluksessasi

Asiantuntijamme palvelevat yrityksiä niin jäähdytykseen, lämpöön kuin sähköön liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä