• Asiakaspalvelumme on suljettu torstaina 7.7.2022. Pahoittelemme häiriötä! Kiireelliset asiat voit hoitaa verkkosivuillamme tai puhelimitse 09 6178020 (24/7) Lue lisää
Jäähdytys

Jäähdytyspalveluiden kysyntä on kasvussa – hyviä sisäolosuhteita arvostetaan

  • Teksti: Kuusisto Heli
  • Kuvat:
  • 2018-09-17

Asiakkaat arvostavat yhä enemmän hyviä olosuhteita sisätiloissa – ulkolämpötilasta riippumatta. Helen vastaa jäähdytyksen kysynnän kasvuun tarjoamalla asiakkailleen kestävästi tuotettua jäähdytystä kaikkialle Helsinkiin.

Hiilineutraali jäähdytys on ilmaston kannalta paras tapa viilentää. Jäähdytysratkaisun lämpöpumput tuottavat viileää ilmaa helteillä ja kierrättävät samalla kiinteistöissä syntyvää lämpöä kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumpuilla kerätyillä hukkalämmöillä tuotetaan kesäaikaan merkittävä osa Helsingissä tarvittavasta kaukolämmöstä.

Kuluttajat ovat tarkempia valinnoistaan ja tietoisempia ympäristövaikutuksista

Vastuullisen rakentamisen tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja turvallisia koteja. Tämä näkyy esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnassa, rakennusten hiilijalanjäljessä sekä rakentamisen energiatehokkuudessa.

Vastuullisessa rakentamisessa asuntojen viilennys on noussut keskeiseksi, johtuen kesien lämpenemisestä ja ilmaston ääri-ilmiöistä, jotka ovat nostaneet asuntojen lämpötiloja. Viilennys vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä parantaa asumismukavuutta, sillä sen avulla sisälämpötila pysyy kohtuullisena myös helteillä. Viilennysmahdollisuus on selkeä myyntivaltti ja sen rooli tulee korostumaan ostopäätöksissä. Viilennys myös nostaa asunnon arvoa.

Jäähdytyksestä ensisijainen viilennysratkaisu

Rakennusalan ammattilaiset näkevät kaukojäähdytyksen ensisijaisena viilennysratkaisuna. Helenin jäähdytyksen hyviä puolia ovat toimintavarmuus, helppous ja huolettomuus, kaupunkikuvalliset asiat sekä ekologisuus. Huonoina puolina nähdään muita ratkaisuja merkittävämmät alkuinvestoinnit. Esimerkiksi taloyhtiöiden kannattaakin ehdottomasti harkita kaukojäähdytystä linjasaneerauksen yhteydessä, koska sen yhteydessä jäähdytysinvestointi on verraten kätevä ja edullinen.

Helteillä jäähdytystarve ja –tuotanto railakkaasti ennätyslukemille

Heinäkuun hellepäivinä jäähdytystarve ja Helenin tuotanto nousivat ennätyksellisen korkealle, jopa kolminkertaiseksi normaaliin verrattuna. Ero on huomattava viime vuosien kesiin.

Lämpöpumppu Espam jäähdytyskeskuksessa

Maanalainen lämpöpumppulaitos Esplanadin alla.

Jäähdytystä tuotetaan Helsingissä Katri Valan ja Esplanadin maanalaisissa lämpöpumppulaitoksissa. Riittävän jäähdytystehon asiakkaille turvaavat valtavat maanalaiset tekojärvet Esplanadin alla ja Pasilassa.

Jäähdytystarve vaihtelee merkittävästi sekä vuorokaudenajan että lämpötilan mukaan ja jäähdytyksen tuotantoa säädetään sen mukaan. Yön tuntien alhaisempi jäähdytystarve mahdollistaa jäähdytysvarastojen hyödyntämisen. Yöllä jäähdytysvarastoja ladataan, jotta jäähdytystä riittää kaikille, kun jäähdytystarve päivän mittaan kasvaa.

Lisää jäähdytystehoa ja uusiutuvaa kaukolämpöä

Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitokset tuottavat jäähdytystä helsinkiläisille. Hukka- ja ylijäämälämpöjä kierrättämällä voidaan kesäaikaan tuottaa jo valtaosa tarvittavasta kaukolämmön määrästä. Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan parhaillaan uudella, kuudennella lämpöpumpulla

Kaukojäähdytystä on saatavilla kaikkialle Helsinkiin. Sinne minne Helenin kaukojäähdytysverkko ei vielä ulotu, tarjolla on kiinteistökohtainen jäähdytysratkaisu.

Helenin kaukojäähdytysjärjestelmä

  • Helsingissä on Euroopan kolmanneksi suurin ja nopeimmin kasvava kaukojäähdytysjärjestelmä.

  • Kaukojäähdytyksen piirissä on liikekiinteistöjä, konesaleja ja kauppoja, sekä tuhansia asuinhuoneistoja.

  • Helen tuottaa kaukojäähdytystä Katri Valan ja Esplanadin maanalaisilla lämpöpumppulaitoksilla sekä Salmisaaren jäähdytyskeskuksessa.

  • Jäähdytyksen apuna toimivat Esplanadin ja Pasilan valtavat maanalaiset jäähdytysvesivarastot. Esplanadin jäähdytysvarasto on vesimäärältään noin 25 miljoonaa litraa ja Pasilan varasto noin 11 miljoonaa litraa.

  • Helenin kaukojäähdytysjärjestelmä on kansainvälisesti palkittu (mm. Global District Energy Climate Awards).

Asiantuntijamme ovat palveluksessasi

Asiantuntijamme palvelevat yrityksiä niin jäähdytykseen, lämpöön kuin sähköön liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä