Aurinkoa kotiin

Usein kysyttyä

Mietityttääkö jokin aurinkopaneelipaketeissa? Katso usein kysytyt kysymykset aurinkosähkön pientuotannosta.

Puhelin

09 617 8080

Sähköposti

energiatori@helen.fi

aurinkosähköjärjestelmän hankinta

Aurinkosähkökatselmuksessa suunnitellaan asiakkaalle parhaiten soveltuva aurinkosähköjärjestelmä sekä laaditaan asennuskohteen mukaan tarkennettu tarjous asennustyöstä ja laitteistosta asennustarvikkeineen.

Voit vähentää aurinkosähköpakettisi asennustyön osuuden verotuksessa. Kotitalousvähennystä voi saada 2400 euroon saakka vuonna 2018. Laskussamme on sinulle valmiiksi eriteltynä kotitalousvähennyskelpoinen osuus. Aurinkosähköjärjestelmän kokonaishinnasta saat vähentää verotuksessa 50 prosenttia asennustyön osuudesta, omavastuuosuuden ollessa sata euroa. Lisätietoja www.vero.fi.

Yleensä erillistä toimenpidelupaa ei tarvita, kun paneelit asennetaan katon suuntaisesti katolle, eikä kyseessä ole suojeltu rakennus. Eri kuntien toimintamallit eivät ole vielä yhtenäistyneet, joten tarkista asia oman kuntasi rakennusvalvonnasta ja rakennusjärjestyksestä ennen aurinkosähköjärjestelmän tilaamista. Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat lupavapaita, kun rakennus ei ole suojelu-, museo- tai kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde ja asennus on katon lappeen suuntainen. Vastaavasti monissa muissa kunnissa tarvitaan toimenpidelupa, jonka saa leimattua rakennusvalvonnassa.

Helen auttaa  asiakasta kaikissa lupa-asioissa. Viime kädessä vastuu lupa-asioiden hoitamisesta on asiakkaalla.

Mikäli asiakkaalla on Helenin kanssa sähkönmyyntisopimus, Helen ostaa mahdollisen aurinkovoimalasta syntyneen ylijäämän. Samoin Helen auttaa asiakasta tekemään voimalasta sähköverkkoon kytkentäilmoituksen.

Paneelipaketin valinta

Etelä-Suomessa aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto 1100 Wp:n järjestelmällä 30-45 asteen kulmassa on vuodessa noin 900 kWh. Suomen eteläosien kokonaisvuosituotanto on samaa suurusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Katso oma tuottopotentiaalisi laskurillamme

Vuotuinen aurinkosäteilyn määrä (klikkaa kuva auki)

Wp tarkoittaa järjestelmän huipputehoa watteina ja kWp kilowatteina.

Aurinkopaneelien mukana tulee invertteri eli laite, joka muuttaa aurinkosähkön tuottaman tasasähkön vaihtosähköksi, jotta sitä voidaan käyttää ja syöttää sähköverkkoon. Laitteesta voi seurata, kuinka paljon sähköä on tuotettu. 

Aurinkosähkökatselmuksessa mitoitamme järjestelmän tarpeesi mukaan. Paras hyöty aurinkosähköjärjestelmästä saadaan, kun kaikki tuotettava energia voidaan hyödyntää asennuskiinteistön yhteydessä, joten mitoitus kannattaa tehdä kiinteistökohtaisen tavanomaisen kulutuksen perusteella. Esimerkiksi loma-aikana kulutus saattaa olla tuotantoa pienempi ja ylijäävää tuotantoa riittää verkkoon syötettäväksi asti. Ylijäämäsähkön osalta kannattaakin tehdä kanssamme myyntisopimus.

Sähkönkulutuksen kohdentaminen 3-vaihejärjestelmässä on yksinkertaisempaa kuin 1-vaiheisessa järjestelmässä. 3-vaihejärjestelmä toimii verkkosähkön tavoin, eikä 1-vaihejärjestelmässä mahdollisesti tarvittavia kuorman kohdentamiseen liittyviä muutoksia sähkökeskukseen tarvita. 1-vaihejärjestelmässä täytyy valita, mille sähkökeskuksen vaiheista järjestelmän tuotto kohdennetaan.

Aurinkopaneelit taloyhtiöön

Taloyhtiöt voivat tuottaa suuren osan kiinteistösähköstä aurinkopaneeleilla. Kiinteistösähköä käytetään asuntojen ulkopuoliseen kulutukseen, esimerkiksi hisseihin, rappukäytävien ja pihan valaistukseen, pyykkitupaan ja sähköautojen lataukseen. Mikäli olet taloyhtiön asukas ja haluat hyödyntää aurinkosähköä asunnossasi, suosittelemme tutustumaan Helenin nimikkopaneeleihin.

Voit ehdottaa aurinkosähköjärjestelmän hankintaa taloyhtiösi hallitukselle. Aurinkolaskurimme avulla saat laskettua, paljonko teidän kiinteistönne katolla voisi tuottaa aurinkosähköä vuosittain. Tarjouksen aurinkopaneelien toimituksesta saat tilaamalla asiantuntijamme tekemän aurinkosähkökatselmuksen.

Ehdotettuasi aurinkosähköjärjestelmän hankintaa taloyhtiösi hallitukselle, tulee useimmissa tapauksissa lopullinen hyväksyntä tehdä yhtiökokouksessa. Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestys kuitenkin sallii hankkinnasta päättämisen taloyhtiön hallituksessa.

Kyllä. Sähkövaraston avulla saat parhaan hyödyn aurinkopaneelien tuottamasta energiasta. Lisäksi sähkövarasto toimii varavoimana sähkökatkoksissa kriittisissä tiloissa ja mahdollistaa taloyhtiön liittymisen osaksi älykästä sähköverkkoa. Aurinkopaneelien hankinnan yhteydessä kannattaa harkita myös muita sähköratkaisuja, kuten sähköauton latauspisteitä.

oman aurinkovoimalan tuotto ja käyttö

Toimiakseen aurinkokenno ei tarvitse suoraa auringonpaistetta, sillä se kehittää sähköä myös pilvisenä päivänä. Yöllä aurinkoenergiaa ei synny, ja silloin tarvittava sähkö otetaan sähköverkosta. Parhaimman hyödyn ja säästön saa silloin, kun sähköä kuluttaa silloin, kun aurinkopaneelit sitä tuottavat.

Aurinkosähköpaneelit kannattaa aina sijoittaa siten, etteivät paneelit jää varjoon. Varjostavat puut ja rakenteet heikentävät järjestelmän tuottoa. On kannattavampaa rakentaa mieluummin pienempi aurinkosähköjärjestelmä kuin osittain varjoon jäävä nimellistuotoltaan suurempi järjestelmä.

Aurinkosähköpaneelit ovat käytännössä huoltovapaita, eikä niitä tarvitse erityisemmin puhdistaa. Siitepöly peseytyy sateen mukana pois.

Jos aurinkosähköjärjestelmän tuotto on kiinteistön kulutusta suurempi, ylijäämätuotanto syötetään takaisin verkkoon. Helen maksaa ylijäämäsähköstä pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) mukaisen tuntikohtaisen Suomen hinta-alueen hinnan. Tee sopimus pientuotannon myynnistä.

verkkoon liittyminen

Aurinkosähköjärjestelmä ei sovi mökille, jota ei ole liitetty sähköverkkoon. Asennuskohteessa tarvitaan sähköliittymä, sillä tarjoamamme aurinkosähköjärjestelmät sekä sähkövarastot ovat verkkoonkytkettäviä.

Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä ei sovi varavoimaksi, sillä sähköverkon vikatilanteessa korjaajien turvallisuuden takaamiseksi aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit varmistaa sähkönsaannin sähkökatkojen aikana sähkövaraston avulla.

Aurinkolaskuri

Voit selvittää Helenin aurinkolaskurilla, kuinka paljon kattosi tuottaisi aurinkoenergiaa. Laskurissa on otettu huomioon mahdolliset kattoa varjostavat tekijät, kuten rakennukset ja puut. Tarkan arvion sopivasta aurinkopaneeliratkaisusta saat tilaamalla katselmuksen.

Aurinkolaskurin tulos perustuu avointa dataa hyödyntävän Sun Energian arvioon rakennuksen aurinkosähköpotentiaalista, jossa on huomioitu rakennuksen kattoa varjostavat tekijät sekä katon kaltevuus.

Laskuriin syötetyn osoitteen rakennus ei välttämättä sovellu aurinkopaneeleille, koska kattoon osuu voimakas varjostus. Laskuri voi näyttää nollaa myös silloin, jos rakennusta ei löydy aineistosta.

Varsinkin uudet rakennukset voivat puuttua kartta-aineistosta tai sitten data-aineistossa voi olla virhe. Joissain tapauksissa aurinkosähkön potentiaalia ei ole pystytty laskemaan kartta-aineiston epätarkkuuksien vuoksi.

Oman katon soveltuvuuden aurinkopaneeleille voi myös arvioida karkeasti tarkastamalla, miten aurinko paitaa rakennuksen etelänpuoleiselle katolle.

Sähkövarasto

Sähkövaraston avulla pystyt hyödyntämään aurinkosähkövoimalaasi tehokkaammin, sillä sen ansiosta aurinkosähkön tuotanto ja kulutus eivät ole sidoksissa toisiinsa, eikä aurinkosähköä tarvitse myydä verkkoon. Sähkövarasto myös tukee sähkön toimitusvarmuutta ja vähentää sähkökatkoista aiheutuvaa haittaa. Ostaessasi sähkövaraston Heleniltä voit tehdä rahanarvoisen yhteiskäyttösopimuksen, jolloin sähkövarastosi osallistuu älykkään sähköverkon tukemiseen.

Täyteen ladattua sähkövarastoa voi sen koosta riippuen hyödyntää 24 tuntia.

Sähkövarasto tarvitsee suunnilleen jääkaapin verran tilaa. Sopiva paikka sähkövarastolle on esimerkiksi lämmin varasto, mutta kauniin muotoilun ansiosta se sopii myös osaksi asuintilojen sisustusta.

Joustossa asiakkaan sähkövarasto osallistuu älykkään sähköverkon taajuuden tasapainottamiseen. Sähkövarastot ovat erinomaisia sähkön laadun ja toimitusvarmuuden ylläpitäjiä, sillä ne pystyvät nopean ja tarkan säätökykynsä ansiosta latautumaan ja purkautumaan vallitsevan taajuuden mukaisesti, jos sähköverkossa on häiriö. Asiakkaan sähkövarasto joustaa verkon tilanteen mukaan, eli sähkövarastoa ladataan tai puretaan verkkosähköllä sovitusti, kuitenkin niin että laite on aina asiakkaan käytettävissä kun sille on omaa käyttöä. Joustosta ei aiheudu haittaa asiakkaan omalle käytölle eikä se vaikuta sähkövaraston käyttöikään.

Myymme sähkövarastoja sekä yksittäin hankittuna että paketoituna tarpeeseesi sopivan aurinkosähköjärjestelmän kanssa. Pelkän sähkövaraston avulla voit varautua sähkökatkoihin ja käyttää akkuun varastoitua energiaa varavoimana. Varaston avulla voit myös optimoida kiinteistön sähkönkulutusta. Yksittäin hankittua sähkövarastoa voi ladata verkkosähköllä. Kannattavinta lataaminen on silloin kun sähkön hinta on matalalla ja purkaminen omiin kulutustarpeisiin puolestaan silloin kun sähkön hinta on korkealla. Sähkövaraston yhteydessä suosittelemme Helenin Pörssisähkö-tuotetta. Sähkövarastosta saa kuitenkin parhaan hyödyn pientalossa yhdistämällä sen aurinkopaneeleihin.

Jaa: