Kundtidningen

Kundtidningen Helen utkommer två gånger per år på finska, svenska och engelska.

Läs den nyaste tidningen

Läs den nyaste tidningen (pdf)

För mer information